Title Image

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov – Sheeba, s.r.o.

1) Základné informácie
a) Správca osobných údajov

Sme spoločnosť Sheeba, s.r.o., so sídlom Vrančovičova 28, 841 03, Bratislava, Slovenská republika, IČO 51164337, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 123207/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „Sheeba“) a sme správcom Vašich osobných údajov.

2) Aké osobné údaje spracovávame
a) Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme Vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení Vášho telefónneho čísla Vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Následne potom čo Vám bude tovar doručený, Vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ sa na nás obrátite prostredníctvom našej e-mailovej adresy a napíšete nám správu, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

b) Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od Vás

V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj my pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.

V prípade, že Vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme Vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá Vaše osobné údaje nám, musí Vás o tom rovnako vopred informovať.

c) Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite Vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby, ktoré sú za Vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.

d) Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní sa na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne a pod).

e) Cookies

Automaticky spracovávame aj súbory cookies. Súbor cookie je vlastne malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu používame niekoľko druhov cookies.

K tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa Vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú Vám funkčné cookies. V takom prípade je Vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne Vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.

Analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť Vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy Vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k Vám považujeme za relevantnú. Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké Vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Väčšina bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) disponuje funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré Vám pomáhajú.

3) Verzie pre mobilné telefóny

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

4) Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

a) Nákup tovarov a služieb

V prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

b) Starostlivosť o zákazníkov

Ak sa na nás obrátite s nejakým otázkou alebo problémom, musíme k jeho vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

c) Užívateľský účet

Vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy Vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.

d) Marketingová činnosť

E-mailové obchodné oznámenia Vám zasielame na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo nám zašlete e-mailovú správu na našu e-mailovú adresu info@labanato.sk. Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo e-mailom.

V niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať a to zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu info@labanato.sk.

e) Zlepšovanie našich služieb

Pomocou histórie Vašich objednávok a správaniu sa na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

f) Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb

Potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie.

g) Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci

Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

5) Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch
a) Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

b) Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

c) Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak Vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo nás kontaktujete prostredníctvom našej e-mailovej adresy info@labanato.sk.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla našej spoločnosti alebo zaslaním takejto žiadosti prostredníctvom e-mailu na našu e-mailovú adresu info@labanato.sk.

6) Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
a) Doručenie tovaru

Vami zvolený dopravca by Vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

b) Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner

Ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať Vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom Vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by Vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania alebo doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

c) Platobné karty

Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o Vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

d) Obchodné oznámenia

V prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) môžeme k rozosielaniu využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a Vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

e) Štátne orgány

V prípade vymáhania našich práv môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

7) Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia Vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo nás kontaktujete prostredníctvom našej e-mailovej adresy info@labanato.sk.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

8) Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak aj organizačného rázu.

V Sheebe nám veľmi záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi Vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky Vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

9) Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

10) Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie Vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s Vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

a) Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom Vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o Vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy info@labanato.sk.

b) Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy info@labanato.sk. Z dôvodu urýchlenia opravy Vašich osobných údajov a Vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

c) Prístup

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov, a to prostredníctvom zaslaním takejto žiadosti na našu e-mailovú adresu info@labanato.sk.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania Vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Ktorým tretím stranám poskytujeme Vaše osobné údaje
 • Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás
d) Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o Vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať napr. faktúry či dobropisy). Ak Vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť Vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za Vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Upozorňujeme, že hlavné informácie o Vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 • Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje Váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 • Osobné údaje sú spracované nezákonne
 • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 • Ide o osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu info@labanato.sk.

e) Vznesenie námietky

Niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná „Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch“). Pokiaľ na Vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto Vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu info@labanato.sk.

f) Obmedzenie spracovania

Ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, alebo sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne, prípadne už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov, alebo ak ste vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

g) Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy info@labanato.sk.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01. 01. 2019, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.labanato.sk.